Dr. Fani Žunić-Pedisić – medicina rada

Dr. Fani Žunić-Pedisić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ZADARSKA
Status: dom zdravlja

Adresa: Ivana Mažuranića 28 B
Broj i naziv pošte: 23000 Zadar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: