Dr. Franjo Turalija – ordinacija opće medicine

Dr. Franjo Turalija – ordinacija opće/obiteljske medicine
Šifra liječnika: 0093769

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 128212829
Status: koncesija

Adresa: Zaprešić, Ulica Mihovila Krušlina 6/1
Broj i naziv pošte: 10290 Zaprešić
Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2261

Dr. Franjo Turalija – pokazatelji uspješnosti*

*prema indikatorima HZZO-a (KPI – uspješnost rada doktora, QI – kvaliteta rada doktora)

Stopa bolovanja <=2.5: da Propisivanje lijekova na recept (po stopi 1,0 prema dobnoj strukturi): da Upućivanje za specijalističku zdravstvenu zaštitu (≤ 0,021 po osig. osobi/mjesec): da Upućivanje u primarni laboratorij - broj lab pretraga (≤ 850 mjes.): da Vođenje panela kroničnih bolesti (prosječno 1 dnevno): ne Peer grupa: da Preventivni programi (prosječno 1 dnevno): ne Skupna praksa (najmanje 2 tima): ne Savjetovalište: ne Savjetovalište (najmanje 10 x god.): ne eZdrasvstvo (najmanje 1 eNaručivanje mjesečno): ne Naručivanja pacijenta u zadani termin: ne Uzimanje uzoraka za primarnu laboratorijsku dijagnostiku: ne Telefonska konzultacija (najmanje 1 sat dnevno): ne