Ginekologija DZ Đakovo – ginekološka ordinacija

Ginekologija DZ Đakovo – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9900217

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900002190
Status: dom zdravlja

Adresa: Đakovo, P. Preradovića 3
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 3512