Dr. Ginekologija Dz Krapinsko-Zagorske Županije – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija Dz Krapinsko-Zagorske Županije – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9995099

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Krapina
Šifra ordinacije: 900001615
Status: dom zdravlja

Adresa: Krapina, Ulica Dr. Mirka Crkvenca 1
Broj i naziv pošte: 49000 Krapina

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2221