Dr. Ginekologija2 Dz Zagreb-Centar – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija2 Dz Zagreb-Centar – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9999515

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900008601
Status: dom zdravlja

Adresa: Donji Grad, Ulica Grgura Ninskog 3
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 7615