Dr. Ginekologija3 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – ginekološka ordinacija

Dr. Ginekologija3 Dz Splitsko-Dalmatinske Županije – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9991956

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900015934
Status: dom zdravlja

Adresa: Imotski, Ul.dr.josipa Mladinova 20
Broj i naziv pošte: 21260 Imotski

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4521