Ginekologija4 DZ Vukovar – ginekološka ordinacija

Ginekologija4 DZ Vukovar – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 9998136

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 900018291
Status: dom zdravlja

Adresa: Vukovar, Sajmište 1A
Broj i naziv pošte: 32000 Vukovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4577