Dr. Goranka Škeva – medicina rada

Dr. Goranka Škeva – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: ZAGREBAČKA
Status: dom zdravlja

Adresa: Ulica Ljudevita Gaja 37
Broj i naziv pošte: 10430 Samobor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: