Dr. Gordana Pelčić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Gordana Pelčić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0140899

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 900016051
Status: dom zdravlja

Adresa: Rijeka, Turkovo 40/I
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1625