Dr. Gordana Tenžera-Taslak – medicina rada

Dr. Gordana Tenžera-Taslak – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: SPLITSKO-DALMATIN
Status: koncesija

Adresa: Matice Hrvatske 68
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: