Dr. Gordana Trkulja – medicina rada

Dr. Gordana Trkulja – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: KARLOVAČKA
Status: koncesija

Adresa: Kralja Tomislava 10
Broj i naziv pošte: 47000 Karlovac

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: