Dr. Hrvojka Perković Tomljenovi – ordinacija dentalne medicine

Dr. Hrvojka Perković Tomljenovi – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 342980

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 268726876
Status: koncesija

Adresa: Donji Grad, Vodnikova Ulica 3B
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1954