Dr. Igor Pecić – ginekološka ordinacija

Dr. Igor Pecić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0113557

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 240624068
Status: koncesija

Adresa: Samobor, Ulica Ljudevita Gaja 37
Broj i naziv pošte: 10430 Samobor

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6832