Dr. Igor Poljak – ordinacija dentalne medicine

Dr. Igor Poljak – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 348171

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 295629568
Status: koncesija

Adresa: Split, Smiljanićeva 26
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1522