Dr. Igor Srček – ginekološka ordinacija

Dr. Igor Srček – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0131431

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900024135
Status: dom zdravlja

Adresa: Trešnjevka-Jug, Srednjaci 13
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 872