Dr. Ilija Čelebić – medicina rada

Dr. Ilija Čelebić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: OSJEČKO-BARANJSKA
Status: dom zdravlja

Adresa: Park Kralja Petra Krešimira Iv 6
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: