Dr. Irena Domić – medicina rada

Dr. Irena Domić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: SPLITSKO-DALMATIN
Status: koncesija

Adresa: Lička 2
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: