Dr. Irena Kvasić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Irena Kvasić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 303836

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 434243426
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Milutina Barača 26
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1373