Dr. Irena Marinović – ginekološka ordinacija

Dr. Irena Marinović – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0054160

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Dubrovnik
Šifra ordinacije: 055905595
Status: koncesija

Adresa: Ploče, Trg Kralja Tomislava 9
Broj i naziv pošte: 20340 Ploče

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6273