Dr. Irena Radin Nujić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Irena Radin Nujić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 350591

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 316031607
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Ulica Hrvatske Republike 33
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1803