Dr. Iva Martinac – pedijatrijska ordinacija

Dr. Iva Martinac – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0187658

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900025409
Status: dom zdravlja

Adresa: Novi Zagreb – Zapad, Avenija Većeslava Holjevca 22
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 264