Dr. Ivan Lošćac – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ivan Lošćac – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7923546

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 335233520
Status: koncesija

Adresa: Mošćenička Draga, Barba Rike 5A
Broj i naziv pošte: 51417 Mošćenička Draga

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 989