Dr. Ivan Podgorelec – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ivan Podgorelec – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7791852

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Bjelovar
Šifra ordinacije: 900020784
Status: dom zdravlja

Adresa: Bjelovar, Antun Mihanović 8
Broj i naziv pošte: 43000 Bjelovar

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2123