Dr. Ivana Lovrić Podrug – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ivana Lovrić Podrug – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 349054

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 900018046
Status: dom zdravlja

Adresa: Otok, Trg Dr. Franje Tuđmana 6
Broj i naziv pošte: 21238 Otok

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1889