Dr. Ivana Šimić – ginekološka ordinacija

Dr. Ivana Šimić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0185957

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 342034200
Status: koncesija

Adresa: Đakovo, Zvečaj I 9
Broj i naziv pošte: 31400 Đakovo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 3469