Dr. Ivana Tijan Konopek – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ivana Tijan Konopek – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 336980

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Virovitica
Šifra ordinacije: 487448740
Status: koncesija

Adresa: Orahovica, Stjepana Mlakara 1
Broj i naziv pošte: 33515 Orahovica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1909