Dr. Ivana Vukašinec – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ivana Vukašinec – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0201898

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900023473
Status: dom zdravlja

Adresa: Dugo Selo, Ulica Dragutina Domjanića 12A
Broj i naziv pošte: 10370 Dugo Selo

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1207