Dr. Ivica Richter – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ivica Richter – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 317861

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 667166718
Status: koncesija

Adresa: Fužine, Fužine, Sveti Križ 13
Broj i naziv pošte: 51300 Delnice

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1542