Dr. Ivona Kotlić Sertić – medicina rada

Dr. Ivona Kotlić Sertić – medicna rada
Šifra liječnika:

Županija: KARLOVAČKA
Status: dom zdravlja

Adresa: Bernardina Frankopana 14
Broj i naziv pošte: 47300 Ogulin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme: