Dr. Jadranka Šangarelo – ordinacija dentalne medicine

Dr. Jadranka Šangarelo – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 319767

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Koprivnica
Šifra ordinacije: 664066402
Status: koncesija

Adresa: Koprivnica, Trg Tomislava Dr. Bardeka 10
Broj i naziv pošte: 48000 Koprivnica

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2370