Dr. Jadranka Šušnić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Jadranka Šušnić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 342305

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 239223926
Status: koncesija

Adresa: Samobor, Galgovo, Ulica Mirka Bogovića 1
Broj i naziv pošte: 10435 Sveti Martin Pod Okićem

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2061