Dr. Jamal Assad – ginekološka ordinacija

Dr. Jamal Assad – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0157031

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 073507350
Status: koncesija

Adresa: Podsused-Vrapče, Vrabečak 4
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 4499