Dr. Jasmina Nenadić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Jasmina Nenadić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7823436

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 317931792
Status: koncesija

Adresa: Baška, Kralja Zvonimira 96
Broj i naziv pošte: 51523 Baška

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1093