Dr. Jasminka Dragojević – pedijatrijska ordinacija

Dr. Jasminka Dragojević – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0019771

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Sisak
Šifra ordinacije: 688968899
Status: koncesija

Adresa: Sisak, Ulica Kralja Tomislava 1
Broj i naziv pošte: 44000 Sisak

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1321