Dr. Josipa Gugić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Josipa Gugić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 352152

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 321532155
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Zvonarska Ulica 57
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2299