Dr. Julija Sablić Masnić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Julija Sablić Masnić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 345733

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 249024900
Status: koncesija

Adresa: Sinj, Put Ferate 7/I
Broj i naziv pošte: 21230 Sinj

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1805