Dr. Kristina Drnasin – pedijatrijska ordinacija

Dr. Kristina Drnasin – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0020036

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 845884581
Status: koncesija

Adresa: Solin, Žižić Dr.martina 6
Broj i naziv pošte: 21210 Solin

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1350