Dr. Ksenija Vulić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Ksenija Vulić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0100269

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 761376135
Status: koncesija

Adresa: Omiš, Četvrt Ž. Dražojevića 5
Broj i naziv pošte: 21310 Omiš

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1531