Dr. Lidija Lovričić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Lidija Lovričić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7749341

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Zagreb
Šifra ordinacije: 900020342
Status: dom zdravlja

Adresa: Donja Dubrava, Aleja Lipa 2A
Broj i naziv pošte: 10000 Zagreb

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1756