Dr. Lidija Prpić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Lidija Prpić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 344966

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 243224320
Status: koncesija

Adresa: Osijek, Reisnerova Ulica 45
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2495