Dr. Liljana Miletić – ordinacija dentalne medicine

Dr. Liljana Miletić – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 329983

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 702470244
Status: koncesija

Adresa: Pula, Ulica Bartolomea Dei Vitrei 13
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2002