Dr. Ljiljana Devidi – ordinacija dentalne medicine

Dr. Ljiljana Devidi – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 331244

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 192419242
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Ratka Petrovića 10
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1546