Dr. Maja Hitner Vajnberger – ordinacija dentalne medicine

Dr. Maja Hitner Vajnberger – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 7802498

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Osijek
Šifra ordinacije: 900021594
Status: dom zdravlja

Adresa: Osijek, Ulica Ljudevita Posavskog 2
Broj i naziv pošte: 31000 Osijek

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1908