Dr. Maja Klobučar – ordinacija dentalne medicine

Dr. Maja Klobučar – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 342220

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 283528354
Status: koncesija

Adresa: Vinkovci, Frana Kršinića 17
Broj i naziv pošte: 32100 Vinkovci

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 2229