Dr. Maja Svetlić Zeljak – ginekološka ordinacija

Dr. Maja Svetlić Zeljak – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0190144

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Šibenik
Šifra ordinacije: 346534658
Status: koncesija

Adresa: Šibenik, Karla Vipauca 8
Broj i naziv pošte: 22000 Šibenik

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 6497