Dr. Margaret Ličinić Modrušan – ginekološka ordinacija

Dr. Margaret Ličinić Modrušan – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0115142

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Pazin
Šifra ordinacije: 900002700
Status: dom zdravlja

Adresa: Pula, Širolina Ulica 6
Broj i naziv pošte: 52100 Pula

Položaj na karti:

Kontakt telefon: 052 383 644

Broj pacijenata: 5779

Radno vrijeme:
neparni datumi: prijepodnevna smjena
parni datumi: poslijepodnevna smjena
radna subota: druga u mjesecu

prijepodnevna smjena poslijepodnevna smjena
radno vrijeme 07:00 – 14:30 13:00 – 20:30
rad s pacijentima 07:30 – 13:30 13:30 – 19:30
dnevni odmor 10:30 – 11:00 16:30 – 17:00
telefonsko naručivanje 07:00 – 08:00 18:00 – 19:00