Dr. Marija Divić – ginekološka ordinacija

Dr. Marija Divić – ginekološka ordinacija
Šifra ginekologa: 0018481

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Split
Šifra ordinacije: 223422347
Status: koncesija

Adresa: Split, Trg Hrv.brat.zaj. 4/I
Broj i naziv pošte: 21000 Split

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 5359