Dr. Marija Movrić Pucić – pedijatrijska ordinacija

Dr. Marija Movrić Pucić – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0121436

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Sisak
Šifra ordinacije: 497849780
Status: koncesija

Adresa: Novska, Zagrebačka Ulica 6
Broj i naziv pošte: 44330 Novska

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1108