Dr. Marija Njegovan – ordinacija dentalne medicine

Dr. Marija Njegovan – ordinacija dentalne medicine
Šifra stomatologa: 318850

Naziv područnog ureda/područne službe: RU Rijeka
Šifra ordinacije: 641764170
Status: koncesija

Adresa: Rijeka, Martina Kontuša 18
Broj i naziv pošte: 51000 Rijeka

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1966