Dr. Marija Sabadoš – pedijatrijska ordinacija

Dr. Marija Sabadoš – pedijatrijska ordinacija
Šifra pedijatra: 0079332

Naziv područnog ureda/područne službe: PS Vinkovci
Šifra ordinacije: 871087103
Status: koncesija

Adresa: Županja, Dr.franje Račkog 32
Broj i naziv pošte: 32270 Županja

Položaj na karti:

Kontakt telefon:
Radno vrijeme:

Broj pacijenata: 1032